>

Gyakori kérdések

Mit érdemes mérlegelni mérlegvásárláskor a Szállító kiválasztásakor?

Hol lehet utánanézni, hogy az egyes beszállító cégeknek milyen a stabilitása, mennyire működnek megbízhatóan?

Azonos funkciójú, de különböző kivitelű vagy különböző árú termékek közül miként választható ki a megfelelőbb berendezés?

Miért magas a varrógépek javítási díja?

Hogyan állapítható meg egy mérőeszközről, hogy rendelkezik uniós hitelesítési engedéllyel?

Meddig érvényes egy mérőeszköz hitelesítése?

Mely mérőeszközfajtákat kötelező hitelesíttetni?

Mi a különbség a hitelesítés és a kalibrálás között?

Mi az európai közösségi ("uniós") első hitelesítés tanúsító jele?

Milyen az úgynevezett CE-jel?

Milyen az új mérőeszközök tanúsítása EU csatlakozásunkat követően?

Mely hatóság végzi a hitelesítést és hol vannak kirendeltségei?

Mit érdemes mérlegelni mérlegvásárláskor a Szállító kiválasztásakor

Aki hosszútávon tervez, annak vásárlás előtt célszerű az áron kívül a szállító céget is alaposan szemügyre venni. Cégünk is vásárol – naponta – nagyobb értékű berendezéseket és minden esetben utána nézünk annak, hogy a Szállító cég mennyire stabil és számíthatunk-e rá (pl. szerviz, garancia, stb.) az elkövetkező 2-5 évben. Megvizsgáljuk, hogy mióta és hány fővel dolgozik, van-e bejegyzett telephelye, bármikor elérhető-e (nem üzenet rögzítés), vannak-e tartozásai (OPTEN), hány darab gépkocsija van, stb. Fontosnak tartjuk, hogy van-e szervizes munkatárs, aki járja az országot, illetve van-e kiépített országos szervizpartneri kapcsolata, stb. A magasabb ár sok esetben egy jól működő minőségellenőrzéssel, jó szervizzel rendelkező cég esetében elfogadhatóbb, mint az un. 1-2 fős cégek kedvezőnek tűnő ára. Jellemzően nem a legolcsóbb ajánlati árat tartjuk a legfontosabbnak döntéseink meghozatalánál.

Hol lehet utánanézni, hogy az egyes beszállító cégeknek milyen a stabilitása, mennyire működnek megbízhatóan?

Feketelista, partner controll, NAV Köztartozásmentes adózók, stb. adatbázisok szinte naprakész információval rendelkeznek egyes cégek pénzügyi, gazdasági helyzetéről. Vásárlás előtt célszerű referenciahely után érdeklődni a nagyobb értékű vásárlás esetén a referenciahelyet megkérdezni, illetve felkeresni, tájékozódni a szállító megbízhatóságával kapcsolatban.

 

Azonos funkciójú, de különböző kivitelű vagy különböző árú termékek közül miként választható ki a megfelelőbb berendezés?

Nehéz kérdés, mivel bizonyára nagyon hasonló szolgáltatásról van szó és melyeket ezek az alternatív megoldások nyújtanak.
Cégünknél a Vevőink gyakori dillemái, hogy acélhidas vagy betonhidas mérleget, NEWLONG vagy YAO-HAN típ. varrógépet vásároljanak. Valószínű, aki már korábban vásárolt és használt NEWLONG típusú varrógépet, ők ezután is ezt a típust választják, de a közel 10 éves tapasztalatunk alapján ki merjük jelenteni, hogy a YAO-HAN típ. varrógép is hibátlanul helyt áll azokon a helyeken, ahol kellő gondossággal használják, karbantartják.
A varrógép 20 %-os áreltérést a készülék műszaki állapota és használhatósága nem indokolja. A NEWLONG típusú varrógép egy olyan világmárka, melynek magasabb árát a márkanév és a feltétlen megbízhatósága indokolja, mivel egy kitűnő japán gyártmány.

Hídmérleg esetén azt javasoljuk, hogy vizsgálják meg környezetüket, hogy találnak-e olyan betonozást végző céget, akiben feltétel nélkül megbíznak és rá merik bízni a hídszerkezet betonozását. Amennyiben igen, úgy kb. 500.000,-Ft+Áfa megtakarítással +3-4 hetes kivitelezési határidővel számolhatnak az acélhidas beépítéshez viszonyítva. További különbségekkel is lehet számolni, de azok nem érintenek pénzügyi adatokat, pl. a betonid stabilabb, de nehezebben áttelepíthető. Nem kell újrafesteni évek múlva és kevésbé csuszásveszélyes, illetve a sónak (tél) jobban ellenáll, stb.
Az értékesített több száz hídmérleg (acél és beton) működésében, pontosságában teljesen azonos és megbízhatóságukban sincs eltérés hosszútávon sem.

Miért magas a varrógépek javítási díja?

A cégünkhöz beküldött berendezések nagy része már hiányosan érkezik be. Hiányzik a különböző védő, burkoló lemezek fedele és sokszor javított, szigetelőszalagos tápkábellel érkeznek, letörött vagy leszerelt cérnatartóval. Balesetvédelmi szempontok miatt cégünknél minden javítandó alkatrészt eredetivel cseréljük, illetve a hiányzó fedeleket pótoljuk, ha megvan a Megrendelőnél, ha nincs. Nyitott és balesetveszélyes gépet sérült kábellel még kérésre sem szállítunk vissza a Megrendelőnek.
Célszerűnek találjuk, hogy a gépek javításra történő beszállításakor a telephelyükön már korábban leszerelt egységeket – ha hibátlanok – küldjék el a géppel együtt. Ebben az esetben lényeges költségmegtakarítással számolhatnak. Javasoljuk, hogy a gépek mellé küldjenek megrendelő lapot, ahol részletezik a gép üzemeléskor tapasztalt hibáit is, különös figyelemmel az elektronikus hibákra.

Hogyan állapítható meg egy mérőeszközről, hogy rendelkezik uniós hitelesítési engedéllyel?

Az Európai Unióban kiadott közösségi típusjóváhagyás ("uniós hitelesítési engedély") meglétét a mérőeszközön elhelyezett jelek mutatják.
A teljes körű típusjóváhagyás jele stilizált E-betű ("epszilon-jel"), a jóváhagyó szerv országjelével, bejegyzési számával és a jóváhagyó dokumentum azonosítójával:

A részleges típusjóváhagyás jele stilizált E-betű ("epszilon-jel"), a jóváhagyó szerv országjelével, bejegyzési számával és a jóváhagyó dokumentum azonosítójával, előtte egy azonos méretű és jellegű P-betű:


Meddig érvényes egy mérőeszköz hitelesítése?

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (2): "A kötelező hitelesítésű mérőeszközök felsorolását és a hitelesítés hatályát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A hitelesítés hatályát a mérésügyi hatóság a mérőeszköz használatának körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 2. számú mellékletben előírttól eltérően is meghatározhatja."

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 13. § (2): "A mérőeszköz hitelesítése - függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e vagy sem - hatályát veszti, ha

 • a hitelesítésben meghatározott időtartam eltelt,
 • a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült, vagy a hitelesítési bizonyítványt megváltoztatták,
 • a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették,
 • a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta,
 • a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték."

Mely mérőeszközfajtákat kötelező hitelesíttetni?

Azokat a mérőeszközöket (és azokban az alkalmazásokban) kötelező hitelesíttetni, amelyek szerepelnek a mérésügyi törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében.

Mi a különbség a hitelesítés és a kalibrálás között?

hitelesítéskalibrálás
- a jog eszközei által szabályozott (hatósági) tevékenység - nem hatósági tevékenység
- mérésügyi hitelesítést csak az MKEH végezhet - mérőeszközöket bárki kalibrálhat
- hitelesíteni a jogszabály által meghatározott mérőeszközöket kell - kalibrálni bármely eszközt lehet, ha a visszavezetettségét igazolni szükséges
- a hitelesítésnek jellemzően előfeltétele a mérőeszköz típusra vonatkozó hitelesítési engedély megléte - a kalibrálásnak nincs engedélyezési előfeltétele
- a (sikeres) hitelesítést tanúsító jel (hitelesítési bélyeg, plomba stb.) és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja - a kalibrálás eredményeként kalibrálási bizonyítvány készül
- a hitelesítési bizonyítvány hatósági dokumentum és meghatározott időtartamig érvényes - a kalibrálási bizonyítvány nem hatósági dokumentum és nincs érvénytartama
- a hitelesítést jogszabályban előírt időközönként meg kell ismételni - a kalibrálás megújításáról a tulajdonos saját hatáskörében és saját felelősségére dönt

Mi az európai közösségi ("uniós") első hitelesítés tanúsító jele?

Az Európai Unióban első hitelesítést nyert mérőeszközökön az ezt tanúsító ún. "közösségi első hitelesítési jel"-nek kell szerepelnie. A jel alakját a 71/316/EGK közösségi irányelv és az azt honosító gazdasági miniszteri 6/2001. (III. 19.) rendelet (a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről) részletesen leírja.
E szerint a közösségi (uniós) első hitelesítési jel két részből áll:

 • az egyik egy kis "e" betű, benne a hitelesítő szervezet azonosítására szolgáló ország-jelölő betűjellel (Magyarország esetében: H), esetleg az országon belüli intézményazonosító számmal, valamint a hitelesítést végző köztisztviselő egyéni számával,
 • a másik a hitelesítés évének két utolsó számjegye, zárt hatszögbe foglalva.

A példában a magyarországi hitelesítő szerv 8-as számú hitelesítője által 2004-ben felhelyezett közösségi első tanúsítási jel látható (kb. kétszeres méretben):


Az uniós hitelesség érvénytartamán belül nincs sem szükség, sem lehetőség magyarországi újrahitelesíttetésre.

Milyen az úgynevezett CE-jel?

A CE jelölés valamely - általában biztonsággal kapcsolatos - uniós irányelvnek való megfelelőséget jelzi. A CE-jelölés azt tanúsíthatja, hogy a mérőeszköz:

 • biztonságosan kezelhető,
 • elektromos érintésvédelme megfelelő,
 • nem zavarja az elektronikus berendezéseket,
 • megfelelő mértékig érzéketlen a rádiófrekvenciás zavarokra (pl.: mobiltelefon),
 • robbanásveszélyes környezetben használható

A CE-jel arányosan kicsinyíthető/nagyítható, de nem lehet kisebb, mint 5 mm.
A CE jelölés mellett zöld alapon elhelyezett M jel az új mérőeszköz metrológiai megfelelőségét tanúsítja és egyben jelzés felvitelétől számítva a hitelesítési időköz elteltéig (2 év) a méőeszköz hitelességét is igazolja. (Jelenleg még csak a nem-automatikus működésű mérlegeken fordulhat elő.) A metrológiai megfelelőség tanúsítása esetében a CE jelölést kiegészíti:

 • a tanúsítás évszámának két utolsó jegye,
 • a tanúsításban közreműködő bejelentett testület ("notified body") számjele (példánkban 1422= OMH), valamint
 • a zöld alapon elhelyezett M metrológiai jel.

A CE-jelöléssel ellátott nem-automatikus mérlegek esetében is feltétlenül célszerű ellenőrizni az alábbiakat: - A mérleghez mellékelt "Megfelelőségi nyilatkozat"-ban vagy "EK megfelelőségi tanúsítvány"-ban a vonatkozó uniós irányelvre (90/384/EEC), vagy az ahhoz tartozó uniós szabványra (EN-45501), illetve az irányelvet honosító hazai jogszabályra (a 62/2004 (IV. 24.) GKM rendelet-re) való hivatkozás megtalálható-e?

 • A nem hordozható vagy g-értékfüggő mérlegen (a mérlegek nagy része ilyen) elvégezték-e a második (helyi) tanúsítási lépcsőt is?
 • A mérlegeken lévő záró bélyegek épek-e, mert feltörésük - akár gyártói, akár mérésügyi bélyegekről van szó - a hitelesség megszűnését jelenti.

Milyen az új mérőeszközök tanúsítása EU csatlakozásunkat követően?

Az uniós csatlakozás egyik következményeként - a mérésügyi törvényben meghatározott magyar nemzeti tanúsító jelek mellett - új fogalmak és új tanúsító jelek értelmezésére és használatára kell felkészülni. A legszükségesebb ismereteket az alább letölthető (és szabadon kinyomtatható) állományban foglaltuk össze:

A teljes dokumentum PDF formátumban itt letölthető.

Mely hatóság végzi a hitelesítést és hol vannak kirendeltségei?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mértékhitelesítő Szolgálatának címlistája

Szervezeti egységCímNévTelefon(t), Fax(f)
Budapest (10. Főoszt) 1024 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Richly Gábor 1/458-5800(t)
1/458-5890(f)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Bejárat: Agárdi u. Cse János
Majoros Vilmos
Juhász Sándor
1/458-5933(t)
1/458-5931(f)
30/264-3858
Győr (... Főoszt.) 9022 Győr, Türr István u. 7. Horváth László
(06-30) 385-9925
96/523-137(t)
96/523-138(t)
96/523-139(f)
Miskolc (12. Főoszt.) 3526 Miskolc, Szeles u. 62. Serfőző Sándor
Bodnár József
46/506-156(t)
46/506-154(t/f)
Eger 3300 Eger, Külsősor u. 4. Simó Krisztián 36/412-819(t/f)
20/223-1183
Pécs 7623 Pécs, József A. u. 13. Herdey István
Frim András vez.hely.
72/511-883(t)
72/511-874(f)
Székesfehérvár (15. Főoszt.) 8000 Székesfehérvár, Székely u. 3. Pertl Viktor
Hernádi Zsolt
22/500-686(t/f)
30/546-5147
30/240-3773
Debrecen 4024 Debrecen, Vesselényi u. 37-39. Abafalvy Károly
30/400-4629
52/531-480(t)
52/531-479(f)
Veszprém 8200 Veszprém, Halle u. 7. Hibácskáné Ruppert Andrea 30/365-5758
88/581-260(t/f)
Kaposvár 7400 Kaposvár, Szondi u. 14-16. Gáspár Zoltán 82/512-004(t/f)
Szekszárd 7101 Szekszárd, Csapó Dániel u. 12/a Kocza László 74/511-990(t/f)
30/282-9195
Szeged (14. Főoszt.) 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 11. Kapota Csaba
30/236-8142
Maróti Zoltán
30/541-7514
62/556-730(t)
62/556-731(f)
62/556-732(t)
Kecskemét 6000 Kecskemét, Bem József u. 6/a. Kalmár József 76/498-442(t/f)
30/484-7660
Szolnok 5000 Szolnok, Ady Endre út 33. Makovy Miklós
30/385-9923
56/513-479(t)
56/513-477(f)
Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Gergely Zoltán
Varga Zoltán
66/528-190(t/f)
30/252-7205
30/493-2617
Szombathely 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen út 98. Rácz Róbert 94/508-236(t)
94/508-238(t)
94/508-239(f)
Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Csányi László u. 8. Horváth László 93/312-035(t/f) 

A weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. Bővebben a cookie használatról.

Rendben